Från och med den 22 juni får patienter på Vasa centralsjukhus åter besökas. Antalet besökare begränsas till tre besökare per två patientplatser.

Coronaläget i Vasa sjukvårdsdistrikts område är lugnt. Inga nya smittfall har konstaterats efter den 29 maj. På onsdagen den 17 juni upphävde Finlands regering sin rekommendation som den gav i mars om att besök på sjukhus bör undvikas. Nu får anhöriga som vårdas på Vasa centralsjukhus avdelningar åter igen besökas.

- Besök tillåts med smärre begränsningar. Nu kan sammanlagt tre symtomfria anhöriga fördelat på två patientplatser besöka sina anhöriga på sjukhuset, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

Sjukhuset önskar ändå att besökarna ska anmäla sig vid avdelningens anmälningslucka för att komma överens om besöket med personalen på avdelningen.

Innehållssida

Anvisningar för besökare

14.07.2020Redaktion_Toimitus

Alla sjukhusbesökare måste bära ansiktsmask. Vi önskar att du har en egen mask med dig. Om du inte har en egen ansiktsmask, får du en engångsmask av vårdenhe...

Läs hela artikeln
22.06.2020 Redaktion_Toimitus