Chattjänsten på Vasa centralsjukhus webbsida öppnar nu en timme senare, alltså klockan 9 på vardagsmorgnar. De frågor som ställs i chatten besvaras av sjukhusets sjukskötare.

På grund av dataskyddsbestämmelser kan sjukskötaren inte besvara frågor som berör kundens vård eller tidsbokning. I sådana frågor hänvisas kunderna till den behandlande enheten.

–Vi svarar på allmänna frågor om sjukhuset. Tidigare har det kommit frågor om exempelvis arkivets kontaktuppgifter eller om en stödperson får närvara under förlossningen. Chatten är alltså en kanal som hjälper kunden att hitta redan tillgänglig information, förtydligar centralsjukhusets patientombudsman och sjukskötare Sari Mäkinen.

Ifall man har frågor om coronaviruset så lönar det sig att göra en bedömning av sina symtom på webbtjänsten Omaolo.fi och sedan följa de anvisningar som man får via tjänsten. Chattjänsten ger alltså inte några tider till exempelvis coronaprovtagningen, utan i sådana ärenden så bör man ta kontakt med den egna hälsostationen.

02.12.2020 Redaktion_Toimitus