Användningen av ansiktsmask fungerar som en förebyggande åtgärd. Genom att använda ansiktsmask kan man eventuellt undvika att bli satt i karantän i jämförelse med ett läge där man inte använt mask. Dessutom är det fullt möjligt att man sprider viruset även om man inte själv har några symtom, och då kan man genom att använda mask förhindra att smittan sprids till andra. På privata tillställningar borde inte fler än 20 personer samlas.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde igen på tisdagen den 23 november och konstaterade att coronaläget i Österbotten är bättre än föregående vecka. Incidenstalet för hela regionen är 35. Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen vill ändå påminna om att talet i en del kommuner fortsättningsvis är högt.
- Även om situationen utvecklats i en bättre riktning så ligger incidenstalet i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby fortfarande över 50, vilket innebär att de befinner sig i spridningsfasen. I Österbotten börjar situationen vara tämligen bra, men under julhelgen kan ju personer som besöker vår region från övriga Finland eller från utlandet föra med sig smittan, konstaterar Salonen.

INCIDENSEN under de föregående 14 dygnen

VSVD
Incidens

KOMMUNER per 25.11.2020

 

0-9

 

 Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax

10-49

 30

 Laihela, Korsholm, Närpes, Vasa, Vörå

50 -99

 

 Larsmo, Pedersöre, Jakobstad

100-199

 

 Nykarleby

över 200

 

 -

 

Användning av ansiktsmask är en förebyggande åtgärd

I Österbotten har ansiktsmasker använts berömligt.  Coronasamordningsgruppen påminner om att användningen av ansiktsmask ska ses som en förebyggande åtgärd inte som en vårdåtgärd. Just nu är det viktigt att fortsätta använda mask för att trenden fortsättningsvis ska utvecklas i samma riktning, dvs. mot basnivån och sedan mot ett läge där coronaviruset har kvävts.
- Genom att använda ansiktsmasker kan vi se till att vi kan leva ett så normalt liv som möjligt. Om vi nu börjar tumma på användningen så kan smittan också börja sprida sig på nytt och då kan vi bli tvungna att igen vidta stramare restriktioner, säger Vasa stads ledande överläkare Heikki Kaukoranta.

Mot julen utan några onödiga risker

I många familjer där studenter får sin studentmössa i slutet av året funderar man säkert på om det går att ordna fester. Coronasamordningsgruppen förde en diskussion om den rekommendation som gäller deltagarantalet på privata tillställningar. Gruppen ändrade på sin tidigare rekommendation, vilket innebär att man i alla kommuner i landskapet nu ska avstå från att samlas mer än 20 personer samtidigt. Tidigare rekommenderade gruppen att avstå från att ordna privata tillställningar för över 10 personer i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Närpes och Nykarleby. Avsikten är att stegvis lindra på restriktionerna, vilket också är den linje som följs på riksnivå.
- Vi rekommenderar att man i samband med familjefester och andra privata tillställningar inte ska ha mer än 20 personer på plats samtidigt. Det här gäller även sammankomster under julen. Det här betyder att den här rekommendationen enligt vår nuvarande bedömning kan vara i kraft även över julhelgen. Det är bättre att inte ta några onödiga risker som kan försämra läget i vår region när vi nu tillsammans har kunnat vända läget i rätt riktning, säger sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Till coronaprovtagning med låg tröskel

I oktober när epidemin var som värst i Österbotten så tog man cirka 700-800 prover per dag. Nu tar man cirka 200 prover per dag. Coronasamordningsgruppen påminner om att det lönar sig att söka sig till provtagningen även med smärre symtom och följa de anvisningar som gäller vid karantän tills man fått ett svar på provet.
- I och med att smittfallen nu ökar i det övriga Finland och vi tillsammans med några andra sjukvårdsdistrikt använder samma laboratorium så kan det dröja lite längre att få ett svar på sitt prov. Trots det här så är det mycket viktigt att man söker sig till coronaprovtagning med låg tröskel och att de som väntar på ett svar inte är i kontakt med andra än de som bor i samma hushåll, säger Salonen.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Accelerationsfas

Totala antalet coronainfektioner: 1083 (onsdagen 25.11)

Incidensen i regionen (14 dygn): 30

Andelen positiva prover (under den senaste veckan): 2,98 % (innehåller inte uppgifter för privata hälsostationer)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf.

Peter Nieminen, VSVD

Juha Salonen, VSVD

Tomas Häyry, Vasa

Heikki Kaukoranta, Vasa

Gun Kapténs, Larsmo

Timo Saarinen, NTM

Laura Blåfield, RFV

Tuula Hannila-Handelberg, THL

Tia Väisänen, THL

Ulla Harjunmaa, THL

Jarkko Pirttiperä, K5

Päivi Berg, VSVD, sekreterare

Heli Masa, VSVD, kommunikationsansvarig

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

25.11.2020 Redaktion_Toimitus