På Vasa sjukvårdsdistrikts coronaprovtagningspunkter har man till och med den 4 juni tagit totalt 2 472 coronavirusprover. Antalet prover som tas varje dag varierar från ett fåtal till några tiotals prover.

Man tar alltid ett coronavirusprov om man på basis av symtomen har anledning att misstänka att personen har smittats av coronaviruset. Typiska symtom är feber, hosta, halsont, andnöd och snuva, i vissa fall även magsymtom såsom diarré eller smak- och luktbortfall. Prov tas på förutom centralsjukhuset även på privata läkarstationer, men de här proven syns inte i sjukvårdsdistriktets statistik. Centralsjukhusets coronaprovtagning finns på akuten. Dessutom kör en provtagningsbil runt i sjukvårdsdistriktet och prover tas även på de provtagningspunkter som hör till laboratoriet i Jakobstad.

- Vi har en bra provtagningskapacitet. Vi kan ta prov av alla som med anledning kan misstänkas ha smittats, säger Vasa centralsjukhus infektionsläkare Silvia Grönroos-Pada.

Smittan syns inte genast i prov – och symtomen är inte alltid typiska

I synnerhet de som återvänder från utlandet bör följa med sitt mående och undvika onödiga kontakter i två veckor efter att de har återvänt till Finland. Om man smittats just innan resan tillbaka till Finland så syns viruset inte genast i prover, och det kan ta allt från några dagar till två veckor förrän man får symtom.

- Ett negativt prov genast efter att man eventuellt har smittats av viruset är ingen garanti på att man inte senare kan sprida viruset, påminner chefsöverläkare Peter Nieminen på Vasa centralsjukhus.

Vad ska man göra om man misstänker att man smittats av coronaviruset?

Om man misstänker att man har smittats ska man alltid första ringa den egna hälsocentralen under tjänstetid (måndag–torsdag kl. 8.00-16.00 och på fredag kl. 8–14.15) för att vårdpersonalen ska kunna bedöma infektionsrisken.

Om symtomen och den potentiella exponeringen stöder diagnosen kan patienten anvisas direkt från hälsocentralen till centralsjukhuset för coronaprovtagning. Personalen på hälsocentralen ska ändå alltid kontakta centralsjukhuset i förväg för anvisningar. Det här är viktigt för att de som misstänks ha drabbats av coronaviruset antingen ska kunna tas direkt till centralsjukhusets luftisolerade rum på akuten utan att de ska behöva komma in via sjukhusets allmänna utrymmen eller för att provet ska kunna tas utanför sjukhuset i patientens egen bil.

Om man utanför tjänstetid börjar misstänka att man smittats av coronaviruset (måndag–torsdag kl. 16.00-8.00 och fredag kl. 14.15–måndag kl. 8.00) ska man ringa till centralsjukhusets akutpoliklinik:

i första hand telefonnumret 116117. En bedömning av symtomen kan också göras på webben på adressen omaolo.fi.

04.06.2020 Redaktion_Toimitus