I Vasa sjukvårdsdistrikt utvecklas coronaläget fortsättningsvis mot det bättre. Den regionala coronasamordningsgruppen ska finslipa de rekommendationer som hänför sig till motions-, fritids- och kulturverksamheten i Österbotten tillsammans med olika aktörer som erbjuder fritidsverksamhet för barn och unga. Rekommendationerna publiceras efter gruppens nästa sammanträde den 3 november.

På fredagen den 30 oktober behandlade Österbottens coronasamordningsgrupp rekommendationer som berör motions- och övrig fritidsverksamhet. En mindre arbetsgrupp har utarbetat ett preliminärt dokument med rekommendationer som ska presenteras vid ett samarbetsmöte på fredagseftermiddagen för företrädare för idrottsföreningar. Efter samarbetsmötet ska rekommendationen finslipas utgående från de inkomna kommentarerna och publiceras efter coronasamordningsgruppens möte på tisdagen den 3 november.

- Vi har hållit tät kontakt med idrottsföreningar och aktörer som erbjuder fritidsverksamhet för unga i regionen och vill utarbeta en rekommendation tillsammans med dem. Ursprungligen var det tänkt att rekommendationen skulle publiceras idag, men vi vill ännu höra vad idrottsföreningarna har för åsikter innan vi finslipar texten. Vi har hela tiden samarbetat tätt med olika aktörer för att stävja epidemin i vår region och vill fortsätta med det även i den här frågan, säger coronasamordningsgruppens ordförande och Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Epidemiläget kan vända i början av nästa vecka

På fredagens möte konstaterade gruppen att regionen fortfarande befinner sig i en spridningsfas, men mycket nära den s.k. accelerationsfasen.

- Smittfallen har varierat i antal från dag till dag, men trenden går klart i en bättre riktning. Incidenstalet sjunker jämnt, och inga omfattande massexponeringar har konstaterats. På nästa möte ska vi bedöma om kriterierna för uppbromsningsfasen uppfylls i vår region, säger Vasa sjukvårdsdistrikts infektionsöverläkare Juha Salonen.

Olika faser har olika rekommendationer så på nästa möte ska vi överväga om det har blivit dags att lätta på rekommendationerna.

Uppmaning till sans

Österbottens coronasamordningsgrupp förde också en diskussion om den rekommendation som getts om antalet personer som kan delta i privata tillställningar. I och med att epidemiläget fortfarande uppfyller de kriterier som ställs på spridningsfasen beslutade gruppen att förlänga den tidigare givna rekommendationen till den 8 november. Det här betyder att man fortfarande rekommenderar att man ska avstå från att ordna privata tillställningar för över 10 personer. På det möte som hålls på tisdagen den 3 november ska den här rekommendationen ses över på nytt.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 3 november.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Det totala antalet positiva prover: 931

Incidensen i regionen (14 dygn): 86/100 00

Andelen positiva prover (föregående dygn): 1,9 %

Mötesdeltagare

Marina Kinnunen, ordförande, Vasa sjukvårdsdistrikt (VSVD)

Peter Nieminen, VSVD

Juha Salonen, VSVD

Tomas Häyry, Vasa

Gun Kapténs, Larsmo

Miia Kaartinen, AVI

Timo Saarinen, NTM

Ulla Harjunmaa, THL

Tiina Hirvioja, THL

Tia Väisänen, THL

Jarkko Pirttiperä, K5

Päivi Berg, VSVD, sekreterare

Heli Masa, VSHP, kommunikationschef

30.10.2020 Redaktion_Toimitus