Under den senaste veckan har antalet smittfall ökat i en oroväckande takt i Österbotten. Coronasamordningsgruppen som sammanträdde på tisdagen sammankommer på nytt redan på fredagen för att överväga nya åtgärder ifall läget under de närmaste dagarna fortsätter att bli sämre.

Coronasamordningsgruppen som sammankom på tisdagen den 15 december konstaterade under sin lägesöversikt att man under den gångna veckan haft jämnt av coronafall i sjukvårdsdistriktet som helhet. En del av smittfallen anknyter fortfarande till det redan tidigare bekräftade smittklustret i Nykarleby. Merparten av de nya fallen kommer ändå utifrån distriktet, från det övriga Finland och i vissa fall från utlandet.

Läget i Vasa är oroväckande - för till och med 2/3 av de fall som bekräftats under den senaste veckan har konstaterats i Vasa, där man haft massexponeringar bland annat i skolor, varför åk 7–9 övergick till distansundervisning på måndagen den 14 december, och fortsätter med det här till slutet av terminen. Trots att man betonat vikten av att använda munskydd har användningen av munskydd minskat.

Det tilltagande antalet smittfall bekymrar – ett nytt möte redan på fredagen

Österbottens coronasamordningsgrupp är bekymrad för det tilltagande antalet smittfall i regionen. Incidenstalet i regionen för de senaste 14 dygnen var på onsdagen den 16 december 40 bekräftade fall per 100 000 invånare. Österbotten befinner sig fortfarande i accelerationsfasen av epidemin, men närmar sig åter den allmänna spridningsfasen.

– Läget är allvarligt. Om vi inte kan hejda spridningen så går vi åter in i spridningsfasen som igen kräver striktare åtgärder. Inför julen så ökar resandet, vilket ökar risken för att coronaviruset sprids, säger gruppens ordförande och Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.   

Coronasamordningsgruppen sammankommer till ett nytt möte redan på fredagen den 18 december där gruppen kommer att överväga nya rekommendationer och striktare åtgärder ifall läget försämras och kriterierna för spridningsfasen uppfylls. 

Stanna hemma om du är sjuk och sök dig till coronaprovtagning redan med lindriga symtom

På Vasa sjukvårdsdistrikts webbplats finns en förteckning över de rekommendationer som nu är i kraft. Gruppen betonar att man i synnerhet under julhelgen dessutom ska iaktta följande rekommendationer:

  • Undvik resor - för de ökar risken för att smittan ska spridas. Du kommer väl också ihåg att använda munskydd och iaktta en bra handhygien och hålla ett tillräckligt avstånd till dina medmänniskor! Du håller dig väl i frivillig karantän och stannar hemma redan med lindriga symtom. Sök dig till coronaprovtagning med låg tröskel.
  • Användningen av kontrollistor på arbetsplatser, vårdenheter och läroinrättningar samt i fritidsverksamhet. Kontrollistorna hittas på sjukvårdsdistriktets webbplats:

 Kontrollista för idrottsverksamhet under coronaepidemin (inte ett tillgängligt PDF-dokument, kan skrivas ut)

 Kontrollista för arbetsplatser under coronaepidemin (inte ett tillgängligt PDF-dokument, kan skrivas ut)

 

Incidensen i kommunerna

INCIDENSEN under de föregående 14 dygnen VSVD (som helhet)

LÄGET I KOMMUNERNA, 15.12.2020

0-9   Kaskö, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Närpes
10-49

VSVD: 47 (accelerations-

/inbromsningsfas, 15.12.)

Korsholm, Pedersöre, Jakobstad, Vörå
50-99   Malax, Vasa
100-199   Korsnäs, Nykarleby
över 200   -

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Accelerationsfas

Totala antalet coronainfektioner: 1187 (onsdagen 16.12)

Incidensen i regionen (14 dygn): 40 (onsdagen 16.12)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 3,13 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf.., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Miia Kaartinen, RFV, Timo Saari, NTM, Ulla Harjunmaa, THL, Tia Väisänen, THL, Jarkko Pirttiperä, K5, Hanna Hattar, VSVD, kommunikationsansvarig, Päivi Berg, VSVD, sekreterare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

16.12.2020 redaktion_toimitus