Målet med rekommendationerna är att förtydliga hur idrotts- och fritidsverksamhet kan ordnas under coronapandemin.

På tisdagen den 3 november har Österbottens coronasamordningsgrupp godkänt de rekommendationer som gäller idrotts-, fritids- och kulturverksamhet som ordnas under coronatider. Rekommendationerna har nu publicerats på Vasa centralsjukhus coronasida. Senaste fredag fick representanter för olika idrottsföreningar ta del av de  preliminära rekommendationer som utarbetats av en mindre arbetsgrupp. Efter samarbetsmötet har rekommendationerna redigerats på basis av de inkomna kommentarerna, och de har idag konstaterats vara klara att publiceras.

Här kan du bekanta dig närmare med rekommendationerna.

03.11.2020 Redaktion_Toimitus