På söndagen konstaterade man ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Personen hade blivit smittad utomlands. Den smittade personen hade på sin resa tillbaka till Vasa sjukvårdsdistrikt använt mask i kollektivtrafiken. Hen har lindriga symtom och är hemma i isolering. Alla sex personer som utsatts för smittan har redan kontaktats.

14.09.2020 Redaktion_Toimitus