På sommaren reser vi mer fritt och deltar i olika publikevenemang och till följd av det ökar behovet av att medvetet iaktta sitt eget hälsotillstånd och för att handla ansvarsfullt, om vissa villkor angående resande, deltagande i olika publikevenemang och det egna hälsotillståndet uppfylls.

Om du rest utomlands, där du vet att det finns risk för coronavirussmitta, rekommenderas 14 dagars frivillig karantän efter att du återvänt till Finland. (Läs här en nyhet om rekommendation om karantän, uppdaterat 27.7.2020). Ifall du under den frivilla karantänen får symtom på luftvägsinfektion som tyder på coronavirus ska du söka dig till provtagning genom att först ringa den nationella jourhjälpen 116 117.

Eftersom det fortfarande förekommer en del coronavirussmitta i Finland, kan coronavirus smitta i större publikevenemang, då ett stort antal människor befinner sig nära varandra.  Iaktta ditt mående efter publikevenemang och om du upplever luftvägssymtom en kort tid efter deltagandet, ska du söka dig för coronavirustest.

Coronavirussituationen ute i världen lever hela tiden. Reserekommendationerna  har uppdaterats 27.7.2020 och granskas med två veckors mellanrum. Frivillig karantän är ett viktigt sätt att förhindra spridningen av möjligt virus.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt är coronavirussituationen tillsvidare lugn och inga nya smittofall har konstaterats på flera veckor. För att läget inte ska utvecklas i en sämre riktning så är det fortfarande viktigt att gärna undvika resor och  följa de nationella rekommendationerna som getts om  säkerhetsavstånd, större publikevenemang och frivillig karantän.  Ifall man får symtom som tyder på coronavirus så ska man söka sig till provtagning genom att först ringa den nationella jourhjälpen 116 117.

Aktuell information angående resor mellan olika länder finns på utrikesministeriets sidor.

28.07.2020 redaktion_toimitus