I samband med en teknisk uppdatering som gjordes på onsdagskvällen den 5 februari upptäckte man ett problem i Vasa centralsjukhus patientdatasystem. Problemet har nu åtgärdats – alla personuppgifter har gåtts igenom och aktuella uppgifter har kontrollerats. I samband med en teknisk uppdatering som gjordes på onsdagskvällen den 5 februari upptäckte man ett problem i Vasa centralsjukhus patientdatasystem. Problemet har nu åtgärdats – alla personuppgifter har gåtts igenom och aktuella uppgifter har kontrollerats. De serviceproducenter som upprätthåller det här systemet ska ännu kontrollera de korrigerade uppgifterna i sina egna system, men den här kontrollen varken påverkar eller äventyrar sjukhusets normala verksamhet.

Konsekvenserna av problemet har nu kunnat preciseras beröra totalt åtta patienter. Patientuppgifter för sex av dessa åtta överfördes till Patientdataarkivet (Kanta), varav fyra patienters uppgifter korrigerades redan på torsdagskvällen. Två patienters uppgifter i Patientdataarkivet korrigerades under fredagen. Korrigeringarna kräver ännu ett godkännande av den behandlande läkaren. Laboratoriebegäranden för två patienter sändes till universitetssjukhus med fel uppgifter, men dessa korrigerades utan dröjsmål på plats. Alla berörda patienter kommer att kontaktas per brev. I fortsättningen ska man förbereda sig ännu noggrannare på motsvarande uppdateringar för att undvika dylika problem.

Händelsen äventyrade inte vården av patienter, och inga patientuppgifter läckte utanför patientdatasystemet. Patienterna kommer att lägga märke till problemet på så sätt att de har två anteckningar i Patientdataarkivet.

10.02.2020 Redaktion_Toimitus