Under de senaste dagarna har den allmänna situationen med coronapandemin försämrats snabbt. I Nylands och Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt har pandemin gått till spridningsfasen och i flera andra sjukvårdsdistrikt befinner man sig i accelerationsfasen. Det nationella läget medför ökad risk att pandemin förvärras också i Österbotten.

Österbottens coronasamordningsgrupp höll ett extra möte fredag 27.11.2020 på grund av det försämrade allmänna coronaläget i Finland. Under mötet konstaterades att situationen i Österbotten för närvarande är lugn, men att det finns risker för en försämring av läget. 

- Vi vill starkt rekommendera att invånarna i vårt område under de närmaste dagarna inte gör resor utanför Österbotten, ifall det inte är alldeles nödvändigt. Risken att föra med sig coronasmitta hit från andra delar av landet är mycket hög, konstaterar coronasamordningsgruppens ordförande och Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Nylands och Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt befinner sig nu i spridningsfasen. Dessutom är incidenstalet i flera andra sjukvårdsdistrikt högre än i Vasa sjukvårdsdistrikt.   

- Att minnas är dock att lägesbilden påverkas av att det ökade antalet smittor på nationell nivå satt stor press på analysen av coronatester. Det betyder att svaren för närvarande kommer med ca tre dygns fördröjning, konstaterar Vasa sjukvårdsdistrikts infektionsöverläkare Juha Salonen.

Stark rekommendation att använda mask i alla kontakter utanför det egna hushållet

Enligt rekommendationen som Österbottens coronasamordningsgrupp uppdaterade tisdag 25.11 vore det bra att begränsa antalet deltagare på privata tillställningar till högst tjugo.

- Vi vill också påminna om att man vid alla tillställningar, oavsett om det är fråga om privata tillställningar, offentliga möten eller på arbetsplatser, bör komma ihåg vikten av tillräckliga avstånd, ansiktsmask och handhygien. Nu är det tid att så gott det går hålla sig inom familjekretsen och undvika andra kontakter, om det bara är möjligt, säger Kinnunen.  

Rekommendationen är att ansiktsmask används i alla situationer där man kommer i kontakt med människor utanför det egna hushållet och där det inte är säkert att man kan hålla säkerhetsavståndet.

Coronasamordningsgruppen håller följande möte tisdag 1.12 för att bedöma situationen och gällande rekommendationer.  

27.11.2020 Redaktion_Toimitus