Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige har vid sitt sammanträde den 31 augusti inrättat en tjänst som direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde och valt Marina Kinnunen till denna tjänst.

Den första september tillträder sjukvårdsdistriktets direktör, ED Marina Kinnunen i tjänst som direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige tog beslut om inrättandet av tjänsten och valet av Kinnunen vid sitt sammanträde i måndags. Kinnunen har lett beredningen av välfärdssamkommunen från och med år 2018.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022. Beredningen inleddes på sommaren 2018 jämsides med beredningen av den dåvarande nationella landskapsreformen. Hittills har 11 kommuner av 13 ägarkommuner i sjukvårdsdistriktet meddelat att de ska överföra sina lagstadgade social- och primärvårdstjänster till den nya samkommunen.

Det är en stor ära att få leda denna historiska reform som vi gör tillsammans. Välfärdssamkommunen kommer att erbjuda social- och primärvård samt specialiserad sjukvård för befolkningen i Österbotten.   Vi har nu en ypperlig möjlighet att utveckla ännu smidigare och högklassigare tjänster för vår befolkning. En av de viktigaste uppgifterna blir nog att utveckla närservicen. Det känns bra att få fortsätta arbeta mot år 2022, säger Kinnunen efter fullmäktiges beslut.

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige beslutade också att följande tjänster ska inrättas för välfärdssamkommunen:  

  1. sektordirektör för barn, unga och familjer,
  2. sektordirektör för personer i arbetsför ålder
  3. sektordirektör för äldre personer
  4. förvaltningsdirektör
  5. ekonomidirektör
  6. HR-direktör
  7. kommunikationsdirektör.<0}

Fullmäktige sammanträder ännu i år åtminstone den 30 november 2020.

31.08.2020 Redaktion_Toimitus