Med anledning av coronaepidemin så öppnar man en separat infektionsmottagning på samjouren den 7 april.

Personer med symtom på luftvägsinfektion ska använda sig av en separat infektionsmottagning när de besöker samjouren. Även om förkylningssymtomen är obetydliga och den huvudsakliga orsaken till att man sökt sig till samjouren är någon annan sjukdom eller ett olycksfall så ska de använda sig av den separata ingången. Övriga jourpatienter ska i normal ordning anmäla sig vid samjourens anmälningslucka för att inte utsättas för en eventuell smitta.

Först ett samtal och en bedömning av vårdbehovet

Ingången till infektionsmottagningen finns i ändan av samjourens långa korridor, i trapphus B, dvs. i den ända som ligger nära byggplatsen för det nya H-huset. Om man har symtom på luftvägsinfektion så ska man inte använda sig av någon annan dörr. Samma dörr leder besökarna även till barnjouren, så även barnpatienter som besöker jouren ska använda sig av den här nya ingången.

– Precis som vid alla andra jourbesök, så är det alltid bäst att först ringa telefonnummer 116 117 före man kommer till infektionsmottagningen. Men om den egna hälsostationen är öppen så ska man i första hand alltid ringa dit. Samma kontaktanvisningar gäller för både barn och vuxna, säger servicechef Ann-Katrin Brandtberg.

Numret 116 117 är den riksomfattande jourhjälpen där man bedömer patientens vårdbehov. Den som ringt numret får individuella anvisningar per telefon. Om man efter vårdbedömningen ges rådet att söka sig till jouren så ges man också rådet att först ringa jourmottagningen. De patienter som hänvisas till infektionsmottagningen ges i mån av möjlighet en mottagningstid per telefon. Med hjälp av tidsbokningssystemet strävar man efter att behärska det antal personer som vistas på mottagningen samtidigt.

Men det är ändå viktigt att komma ihåg att om besväret kräver så ska man snabbt söka sig till vård. Även i sådana fall är det bäst att först ringa jourhjälpen 116 117, och vid behov nödnumret 112.

07.04.2020 Redaktion_Toimitus