Sjukvårdsdistriktets styrelse fick åter ta ställning till ett mellanbokslut som överskuggades av undantagsförhållandena. Det egentliga underskottet vid halvårsstrecket är 5,3 miljoner euro. Det slutgiltiga bokslutsresultatet kommer kraftigt att påverkas av hur coronaläget ser ut i slutet av året.

Såsom man konstaterade redan efter styrelsesammanträdet i juni så inleddes året enligt planerna. När coronavirusepidemin började sprida sig övergick verksamheten vid centralsjukhuset först till en höjd beredskap och senare till en full beredskap. Verksamheten utvecklades i linje med beredskapsnivån. Mellanbokslutet har trots det onormala läget uppgjorts på normalt sätt. Styrelsen förde en diskussion om mellanbokslutet vid sitt sammanträde den 17 augusti och uppmanade enheterna till fortsatt återhållsamhet. När beskedet om storleken på den statliga coronaersättningen fås kan man ta ställning till om man ännu behöver vidta fler besparingsåtgärder.

Deltagande i aktieemission skapar besparingar på längre sikt

Vasa sjukvårdsdistrikt äger 18,8 procent i Mico Botnia som producerar administrativa stödtjänster. Sjukvårdsdistriktets styrelse beslutade i likhet med den största ägaren i bolaget, Vasa stad, att delta i Mico Botnia Ab:s aktieemission. På så sätt kan man stärka bolagets balansräkning och trygga genomförandet av centrala projekt. Genom att utveckla stödtjänsterna kan man uppnå besparingar på längre sikt.

17.08.2020 Redaktion_Toimitus