På grund av semestrar stängs en del av sjukhusets avdelningar och polikliniker tillfälligt. Vissa enheter har mindre personal än normalt och ändrade öppettider. Samjouren, förlossningssalen och hjärtinfarktjouren betjänar dygnet runt hela semesterperioden.

Stängt

 

Allmänsjukhuspsykiatrisk poliklinik 6.7.–2.8.2020
Avdelningen för krävande rehabilitering 18.5.2020–9.8.2020
Barnpsykiatriska avdelning 29.6 –2.8.2020
Barnpsykiatriska polikliniken 13.7.–19.7.2020
Hudpolikliniken 13.7.–2.8.2020
Lung- och neurologiska polikliniken

13.7.–26.7.2020

Reducerad verksamhet

 

Barnpolikliniken

22.6.–16.8.2020

Barnpsykiatriska polikliniken

13.7.–2.8.2020

Dagenhet

1.6.–9.8.2020

Hemsjukhus för barn

1.6.–2.8.2020

Hudpolikliniken

3.8.–9.8.2020

Inremedicinska poliklinik

1.6.–16.8.2020

Kirurgiska poliklinik

22.6.–16.8.2020

Klinisk fysiologi och isotopmedicin

15.6.–7.8.2020

Lung- och neurologiska polikliniken

6.7.–12.7., 27.7.-31.7.2020

Mun- och käkkirurgiska poliklinik

6.7.–9.8.2020

Polikliniken för öron,- näs- och strupsjukdomar

22.6.–16.8.2020

Psykiatrisk poliklinik

6.7.–9.8.2020

Socialarbetarna

14.5.–14.8.2020

Ungdomspsykiatriska avdelningen

22.6.–16.8.2020

Ungdomspsykiatriska polikliniken

6.7.–2.8.2020

Ögonenheten

22.6.–16.8.2020

02.06.2020 Redaktion_Toimitus