Förälder eller vårdnadshavare, har du varit på någon av våra barnenheter? Vilket bemötande fick du och barnet i vårdsituationen? Det tar max. ett par minuter att svara på frågorna.

En ny förfrågan till eFöräldrarådet har öppnats. Då ett barn i familjen insjuknar så försätts föräldrarna i en tung sits, samtidigt som situationen ofta är helt främmande för hela familjen. Vi vill erbjuda ert barn en bra vård. För att vi ska lyckas med det här så är det viktigt att barn och föräldrar blir bra och varmt bemötta.

Det tar max. ett par minuter att svara på frågorna:

Förfågan till eFöräldrarådet

 

Varför ett eFöräldraråd?

Alla föräldrar och vårdnadshavare till barn får cirka två gånger per år en möjlighet att besvara enkäter som publiceras på Vasa centralsjukhus webbplats (på barnenheternas sidor och i samband med aktuella nyheter som delas via de sociala medierna). Trots att man svarat på en enkät så behöver man inte svara på några fler enkäter om man inte vill. Hittills har barnenheterna publicerat fyra enkäter.

25.09.2020 Redaktion_Toimitus