Vasa centralsjukhus iakttar statsrådets nya anvisningar och tillåter närmaste anhöriga besöka patienter på sjukhuset med vissa restriktioner. I enlighet med tidigare meddelande ska givna anvisningar och restriktioner som berör antalet besökare följas. Förhoppningen är att patienter ska komma på poliklinikbesök utan följeslagare för att det ska vara lättare att hålla ett tryggt avstånd till andra besökare. En följeslagare kan följa med patienten på poliklinikbesöket om patienten behöver en följeslagare på grund av rörelsenedsättning eller för att göra det lättare att uträtta ärenden.

23.06.2020 Redaktion_Toimitus