På onsdagsmorgonen bekräftades ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den här personen som är bosatt i Österbotten hör till den närmaste kretsen till en person som redan tidigare har bekräftats vara coronapositiv, varför hen redan är i karantän.

30.09.2020 redaktion_toimitus