Vasa sjukvårdsdistrikts laboratorieverksamhet flyttar över till Fimlab Laboratoriot Oy i början av mars.

Fimlab meddelande 26.2.2020

I och med sammanslagningen ansluts Vasa sjukvårdsdistrikts alla 9 verksamhetsställen till Fimlabs servicenätverk, vart i fortsättningen hör 115 verksamhetsställen.

Fimlab utvecklar starkt sina tjänsters innehåll och utbud. Med helhetsservicen har man lyckats göra kärnverksamhetens processer inom hälsovården smidigare enligt kundernas förväntan.

– Vi tror, att de kunder och professionella inom hälsovården som använder laboratorietjänster drar nytta av Fimlabs breda nätverk av kunnande samt smidiga tjänster. Vi strävar efter att gradvis förnya verksamheten. I första skedet är målet att servicen fortsätter lika bra som hittills. Vår service i Vasa område är också i fortsättningen tvåspråkig, lovar Fimlabs verkställande direktör Ari Miettinen.

Vid sidan av arbetstagarna flyttar alla kliniska kemiska och hematologiska samt mikrobiologiska undersökningstjänster, blodbankstjänster och provtagningstjänster över till Fimlab i dess nuvarande omfattning.

– Vi vill säkerställa kvalitativa och kundorienterade, men kostnadseffektiva laboratorietjänster åt Vasa sjukvårdsdistrikts kunder. Fimlab-fusionen ger oss bättre möjligheter att göra detta. Vi kommer att ha ett stort laboratoriecenters stöd bakom oss, fastän närservicen på området bevaras som tidigare, säger Susanna Luukkonen chef för diagnostikcentret inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Fimlab producerar sedan tidigare tjänster åt bl.a Birkalands, Mellersta-Finlands och Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt samt Päijät-Hämes välfärdssamkommun. Vasa sjukvårdsditrikt är nu tillsammans med sina medlemskommuner också en delägare i Fimlab Laboratoriot Oy.

Mångsidiga laboratorietjänster för allas vardag

Vasas verksamhetsställens kontaktuppgifter och öppethållningstider är tills vidare samma som tidigare. Under övergångsskedet betjänas konsumenterna av både Fimlabs och Vasa centralsjukhus internetsidor:

27.02.2020 Redaktion_Toimitus