På måndagsmorgonen hade man bekräftat 222 coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Under det senaste dygnet har antalet ökat med 112 fall. Incidenstalet för de två senaste veckorna i Vasa sjukvårdsdistrikt är nu 66 per 100 000 invånare.

De prov som nu på måndagsmorgonen har bekräftats vara positiva har tagits på lördagen den 3 oktober och på söndagen den 4 oktober. Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen betonar ändå att det fortfarande finns flera prover som ännu inte har fått ett svar. I och med det kommer antalet coronafall sannolikt ännu att öka.

Merparten av de personer som bekräftats vara smittade är unga vuxna. Den absoluta majoriteten består av personer bosatta i Vasa. Några fall har också bekräftats i Jakobstadsområdet. För tillfället vårdas inga patienter med COVID-19 på sjukhus.

Det faktum att man under de senaste cirka fem dagarna nu har bekräftat fler coronafall än under de sju föregående månaderna tillsammans beskriver mycket väl situationens allvar.

För att tygla coronavirusepidemin gick Vasa sjukvårdsdistrikt igår ut med en ny stark rekommendation till invånarna i Österbotten. Läs om de nya rekommendationerna på Vasa centralsjukhus webbplats.

05.10.2020 redaktion_toimitus