Besöksbegränsningarna vid Vasa centralsjukhus är i kraft även efter den 1 juni. Även om vi för tillfället har få coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt så är det fortfarande lika viktigt att se till att smittan inte börjar spridas på nytt för att skydda både patienter som vårdas på sjukhuset och anställda som arbetar på sjukhuset.

I linje med de anvisningar som Finlands regering utfärdade den 16 mars har även Vasa centralsjukhus begränsat utomstående personers besök på sjukhuset. För tillfället är antalet coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt synnerligen lågt, men trots det så är det fortfarande motiverat att se till att vi skyddar i synnerhet de personer som vårdas och arbetar på sjukhuset.

-  I och med att det fortfarande finns en risk för att coronaviruset ska spridas i vår region, så har vi all anledning att fortsättningsvis hålla en del restriktioner i kraft, konstaterar Vasa centralsjukhus chefsöverläkare Peter Nieminen.

Maning till försiktighet även i sommar

Bara kritiskt sjuka får besökas på sjukhuset, samtidigt som patienter som besöker sjukhuset bara får ha med sig nödvändiga följeslagare.

- Vi vill ännu påminna om att man inte får komma till sjukhuset med förkylnings- eller influensasymtom. Om man misstänker att man drabbat av coronaviruset så ska man alltid först ringa den egna hälsostationen eller om den är stängd till jourhjälpen 116117. Men med omtanke kan vi nog tryggt njuta av sommaren, säger Nieminen.

Med begränsningar och omtanke strävar man att skydda både patienterna på sjukhuset och hälso- och sjukvårdspersonalen för att vårdkapaciteten ska räcka lika bra som hittills.

Följande begränsningar är i kraft tillsvidare:

  • besök på sjukhusets avdelningar är förbjudna
  • med undantag av besök hos kritiskt sjuka patienter, men kom ihåg att sådana besök ska överenskommas med personalen på enheten
  • vid förlossning får mamman ha med sig sin partner eller en stödperson +

    en föderskas symtomfri partner eller stödperson får besöka babyn och mamman

  • om patienten behöver en följeslagare för att klara av sjukhusbesöket så kan följeslagaren följa med patienten
29.05.2020 Redaktion_Toimitus