Tjänsten som chefsöverläkare i Vasa sjukvårdsdistrikt har varit ledigförklarad, och sjukvårdsdistriktets styrelse behandlar tjänstevalet på sitt nästa sammanträde

Det operativa ansvarsområdets direktör Peter Nieminen fungerar som tjänsteförrättande chefsöverläkare 1.5-31.7.2020.  Överläkaren i urologi, Christian Palmberg, sköter de uppgifter som hör till direktören för det operativa ansvarsområdet till den 31 juli. Christian Kantola återgår till sin tjänst som direktör för det medicinska ansvarsområdet.  

Den nya förvaltningsdirektören Juha Post har börjat i sin tjänst på måndagen den 4 maj.

04.05.2020 Redaktion_Toimitus