Tretton kommuner i Österbotten kommer att samla sina krafter och börja anordna social- och hälsovårdsservice tillsammans från början av år 2022. För detta har kommunerna grundat en ny samkommun, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Samkommunen ordnar social- och primärhälsovård samt specialsjukvård enligt kommunernas beslut. För invånarna betyder ändringen välfungerande, integrerade servicehelheter.

Nu har du möjlighet att delta i planeringen av Samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Delta i vår enkät och ta ställning till vad som gör servicen bra för just dig och ge din synpunkt på hur Österbottens framtid ser ut gällande social- och hälsovård. Du kan också föreslå ett namn för den nya samkommunen. Bästa förslaget belönas med ett pris!

Svara på enkäten senast den 18 oktober 2020.

Länk till enketen.

Information om beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde finns på Vasa sjukvårdsdistrikts webbplats.

07.10.2020 Redaktion_Toimitus