Från och med 1.1.2021 får Vasa centralsjukhus patienter sina slututlåtanden i huvudsak via Mina Kanta-sidor, varför de inte längre automatiskt skickas per post till alla.

Enligt patientlagstiftningen ska patienten få en sammanfattning över vården med anvisningar om den fortsatta vården utan dröjsmål. Det snabbaste sättet att skicka ett slututlåtande till patienten är via Mina Kanta-sidor. Om en patient ändå vill få slututlåtandet per post så kan hen be att få en kopia av sina journalanteckningar i samband med läkarbesöket eller ta kontakt med den behandlande enheten inom tre månader från det att ifrågavarande vårdperiod avslutades.

Slututlåtandet med anvisningar om den fortsatta vården skickas utan dröjsmål också till den vårdinrättning som ska sköta om den fortsatta vården eller till en annan plats som överenskommits med patienten.

På Mina Kanta-sidor kan du se dina egna hälsouppgifter och recept. För att använda tjänsten krävs finländsk personbeteckning och identifieringsverktyg.

07.12.2020 Redaktion_Toimitus