Det finns gott om parkeringsplatser i sjukhusets parkeringshus och på träningsplanen för boboll invid stranden för den som besöker sjukhuset. Den som rör sig i närheten av byggarbetsplatsen måste ändå komma ihåg att använda sig av de noggrant utmärkta gånglederna.

Det finns för tillfället rikligt med avgiftsfria parkeringsplatser på sjukhusområdet.

– Parkeringshuset är gratis för alla. På den andra och tredje våningen i parkeringshuset finns det oftast rikligt med platser som bara väntar på besökare, säger underhållschef Johanna Rajamäki för att påminna alla dem som parkerar på sjukhusområdet i Sandviken.

Sjukhusets kunder kan även parkera helt gratis på den träningsplan som är avsedd för boboll, det vill säga på sandplanen invid stranden.

– Framför byggnaderna finns det bara ett fåtal parkeringsplatser som får användas enbart i 2–3 timmar. De här platserna är främst avsedda för dem som är i behov av brådskande vård, säger Rajamäki.

Från parkeringshuset tar man sig till huvudentrén via den överbyggda gångleden invid Y-byggnaden fram till T-byggnadens bakdörr, och därifrån med hiss till huvudentrén.

Läs mera om användningen av parkeringshuset och kolla också in kartan över gånglederna:  https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/bothniahigh5/aktuellt/nyheter-fran-bygget/2019/ett-nytt-system-som-visar-lediga-platser-i-parkeringshuset-har-tagits-i-bruk/

11.03.2020 Redaktion_toimitus