Vasa centralsjukhus påminner om att du som har varit på utlandsresa ska hålla dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn när du återvänt till Finland. Det här betyder att du ska undvika närkontakt och inte röra dig utanför hemmet. Dessa begränsningar gäller även om du inte har några symtom.

Vid hemkomst efter utlandsresa bör du komma överens om frånvaro med arbets-, studie- och dagvårdsplatsen. Om du har ärenden som du nödvändigtvis måste uträtta utanför hemmet så ska du hålla dig minst på en meters avstånd från andra människor och fästa särskild uppmärksamhet vid din handhygien.
Om du inom 14 dygn från hemkomsten till Finland har ett sjukhusbesök inbokat så ska du ta kontakt med sjukhuset för att flytta på ditt bokade besök. Du får inte komma till sjukhuset på 14 dygn efter hemkomsten från utlandet. Ta kontakt med sjukhuset per telefon.
– Om du efter hemkomsten från utlandet får symtom på luftvägsinfektion, såsom feber, hosta, andnöd eller förkylningssymtom så ta kontakt med din egen hälsocentral eller utanför tjänstetid med jourhjälpen 116117, påminner infektionsöverläkare Juha Salonen.
Förutom symtom på luftvägsinfektion kan coronaviruset orsaka muskelvärk eller huvudvärk. Coronaviruset smittar i form av droppsmitta och därför är det mycket viktigt att du stannar hemma om du har varit på utlandsresa eller får symtom som kan bero på coronaviruset. Även en symtomfri resenär ska stanna hemma i två veckor.
Aktuell information om coronavirusepidemin och svar på frågor hittar du på THL:s sida. Vasa centralsjukhus uppdaterar uppgifterna om läget i den egna regionen på den här sidan.

30.03.2020 redaktion_toimitus