Sommaren står för dörren, och många unga har lust att ge sig ut efter den långa karantänstiden. Även om restriktionerna lindras, är det fortfarande viktigt att vara försiktig och komma ihåg de åtgärder som förhindrar att viruset sprids. Vasa sjukvårdsdistrik och Vasa stad har denna vecka inlett en kampanj, med vilken de försöker nå 16–20-åringar i alla 13 kommuner inom sjukvårdsdistriktet.

-Vi vill påminna i synnerhet ungdomarna om att situationen fortfarande är exceptionell. Var glada och festa, men gör det ansvarsfullt, säger Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén.

- Oaktsamhet kan slå tillbaka, så förhoppningsvis har vi anvisningarna om god handhygien och avstånd i åtanke också i sommar, tillägger Heli Masa, kommunikationschef på Vasa centralsjukhus. 
 

Kampanjaffischer har delats ut direkt till årskurserna 7–9 i kommunerna och i Vasa kommer de också att synas i stadsbilden. Jippot kommer också att vara starkt framme i de sociala medierna.

- Som ansikten för kampanjen har vi fått superpopulära Jennifer Erica, dvs. Jennifer Käld, samt Antonio Teca från Vasa. Båda influencerna i de sociala medierna berättar om teman också i sina egna kanaler, berättar Forsén.

Käld, som är hemma från Kronoby, har 4,7 miljoner följare i appen Tik Tok. Teca är f.d. ordförande för Vasas ungdomsfullmäktige.

För ungdomarna betonas tre olika faktorer i kampanjen: kom ihåg att hålla distans också på sommarn, kom ihåg god handhygien samt vi firar ännu där hemma med den närmaste kretsen att skolåret är slut.

Också i Wilma för årskurserna 7–9 och gymnasierna i Vasa sänds kampanjbudskapet.

25.05.2020 Redaktion_Toimitus