I mars 2018 presenterades en ny indelning av diabetessjukdomar. Forskargruppen fann, i den svensk – finländska undersökningen, att diabetes omfattar fem mycket olika patientgrupper. I undersökningen deltog totalt 15 000 patienter av vilka  över 3000 var från Vasa sjukvårdsdistrikts diabetesregister DIREVA.

Vi kommer nu att starta en DIREVA - uppföljningsundersökning där vi vill undersöka de nya gruppers karakteristiska drag. Cirka 2000 personer som är registrerade i DIREVA kommer att bjudas in till undersökningen brevledes. Vi hoppas att du har möjlighet att delta ifall du blir kontaktad men det är förstås frivilligt att delta i undersökningen.

Undersökningen kommer att pågå under åren 2021–2025. I DIREVA - undersökningen finns idag över 7000 registrerade diabetiker.

För undersökningen ansvarar DIREVA-undersökningens ansvarspersoner professor Leif Groop, professor Tiinamaija Tuomi samt ansvariga överläkare Annemari Käräjamäki (Vasa centralsjukhus och Vasa stad).

15.12.2020 redaktion_toimitus