En regional arbetsgrupp har nu tillsatts för bekämpningen av coronavirusinfektionen i Österbotten. Arbetsgruppen som fått namnet Österbottens coronasamordningsgrupp och som satts ihop av Vasa sjukvårdsdistrikt höll sitt första sammanträde igår på tisdagen den 29 september.

Den regionala arbetsgruppen tillsattes på uppmaning av social- och hälsovårdsministeriet. Österbottens coronasamordningsgrupp består av företrädare för sjukvårdsdistriktet, kommuner, samkommuner, regionförvaltningsverket, Institutet för hälsa och välfärd och NTM-centralen. Arbetsgruppen har till uppgift att tätt följa med epidemiläget och beredskapen i regionen för att den vid behov ska kunna fatta beslut om regionala bekämpningsåtgärder som kan bestå av exempelvis regionalt avgränsade rekommendationer eller begränsningar. Arbetsgruppen tillgodogör sig av information som fås via redan befintliga grupper som arbetar med coronapandemin men rapporterar också varje vecka till THL om den rådande situationen i Österbotten. THL använder sedan de uppgifter som institutet erhållit till att sammanställa en rapport om det nationella spårningsläget samt om de regionala rekommendationer och begränsningar som införts i respektive sjukvårdsdistrikt. THL tillställer sina rapporter till social- och hälsovårdsministeriet.

Österbotten befinner sig nu i en mellanfas mellan utgångsfasen och upptrappningsfasen

I Vasa sjukvårdsdistrikt är incidenstalet för tillfället cirka 10, vilket utgör en brytningspunkt mellan utgångs- och upptrappningsfasen. Österbottens coronasamordningsgrupp betonar den roll som medborgarna nu har för att upptrappningen av antalet coronafall ska kunna hejdas.

– Det är extremt viktigt att varje medborgare nu tar sitt ansvar. Det vill säga att de inte går till jobbet, skolan eller fritidsintressen om de är sjuka eller rör sig utanför hemmet om de är satta i karantän. Dessutom är det viktigt att hålla avstånd till andra människor, begränsa sina sociala kontakter och sköta om sin handhygien, påminner infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus.

I Österbotten har vi för tillfället ingen särskild, regional rekommendation om användningen av näs-munskydd, men nog en nationell rekommendation om att dessa skydd ska användas i kollektivtrafiken. Vid behov kan arbetsgruppen ge en rekommendation om en mera omfattande användning av näs-munskydd.

– Till slut vill jag ännu påminna medborgarna om att de trots coronapandemin kan leva ett bra liv och hålla på med sina fritidsintressen så länge de iakttar de rekommendationer som nämns ovan om hälsotillstånd, säkerhetsavstånd, handhygien och näs-munskydd, säger arbetsgruppens ordförande och Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

30.09.2020 redaktion_toimitus