I Vasa sjukvårdsdistrikts område har man ett nytt bekräftat coronavirusfall. Vi strävar fortsättningsvis efter att dämpa smittspridningen och därför fortsätter vi med testningen såsom hittills. Kunder som återvänt från utlandet måste flytta sina mottagningstider. På sjukhuset begränsas sjukhusbesöken.

Sent på söndagen den 15 mars 2020 bekräftades ett nytt coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Smittan härstammar från Mellaneuropa. Patienten som är i arbetsför ålder är i hemisolering och i gott skick. Utredningar pågår för att fastställa dem som eventuellt blivit utsatta.

Senaste vecka uppdaterade Institutet för hälsa och välfärd sina provtagningskriterier och direktiv för hantering av misstänkta coronavirusfall. I och med att man bara har två bekräftade smittfall i distriktet kommer Vasa sjukvårdsdistrikt inte att ändra på sina testningsrutiner i linje med de nationella riktlinjerna. Tills vidare tas prov av dem som uppvisar symtom och som uppfyller de kriterier som ställs på exponering för coronavirus (dvs. utlandsvistelse eller närkontakt med ett bekräftat coronavirusfall).

Om du misstänker att du har smittats så ska du alltid först ta kontakt med din egen hälsocentral eller utanför tjänstetid med jourhjälpen 116117. Provtagningen görs i anslutning till akutpoliklinikens ambulansingång , såvitt inget blodprov behöver tas.

Mottagningstider senareläggs för dem som vistats utomlands

Ifall en person som eventuellt drabbats av coronaviruset besöker sjukhuset utsätter personen patienter och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården för den eventuella smittan. I och med det här så ger vi besökare och kunder som ska besöka polikliniker eller genomgå ingrepp följande anvisningar:

  • Kom inte på besök om du har ens lindriga influensaliknande symtom. Besök ska göras efter noggrant övervägande och i osäkra situationer ska du först ta kontakt med ifrågavarande avdelning.
  • Flytta den bokade tiden om du har ens lindriga influensaliknande symtom – kom inte till mottagningen med förkylning eller influensa.
  • Om du vistats utomlands, eller ska återvända från utlandet inom kort, och har en mottagningstid inom 14 dygn från din hemkomst så ska du ta kontakt med den behandlande enheten. En del enheter tar kontakt med dig per telefon, men alla enheter på sjukhuset har inte möjlighet till detta. Därför ser vi gärna att alla på eget initiativ tar kontakt med vårdenheten.

I nuvarande läge förbjuds alla besök på intensivvårdsenheten, avdelning E5 (inremedicin och neurologi) och den onkologiska avdelningen. Endast anhöriga till patienter som vårdas i livets slutskede kan efter överenskommelse besöka den onkologiska avdelningen. På förlossningsenheten får endast föderskans livskamrat eller stödperson besöka enheten. Intensivövervakningen för nyfödda får besökas av bara barnets föräldrar.

16.03.2020 Redaktion_Toimitus