Vasa sjukvårdsdistrikt och medlemskommunerna i vårddistriktet ska tillsammans med tre andra sjukvårdsdistrikt upphandla ett nytt klient- och patientdatasystem. En projektbyrå har grundats för det regionala projektet som ska genomföras i Vasa sjukvårdsdistrikts område, och Jarkko Pirttiperä har utsetts till regional direktör för det här projektet.

Det nya klient- och patientdatasystemet för Vasa sjukvårdsdistrikts område upphandlas tillsammans med Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote) och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (SiunSote). Systemet ska tas i bruk inom såväl den specialiserade sjukvården och primärvården som socialvården. Konkurrensutsättningen är nu på slutrakan, och beslutet om leverantör fattas i mars. Samtliga 13 kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt deltar i upphandlingen.

Inte bara ett nytt system

I och med det nya klient- och patientdatasystemet får vården inte bara ett nytt system, utan också ett nytt sätt att bedriva verksamheten. Det här betyder att man inom ramen för projektet också måste skapa nya, gemensanna verksamhetsmodeller för social- och hälsovården. För tillfället använder sig vårdaktörerna i området sig av många olika system, varför det inte finns några enhetliga rutiner mellan vårdaktörerna. För att genomföra alla dessa förändringar lanserade man ett regionalt projekt och en regional projektbyrå som inledde sin verksamhet i början av året. Nu har man utsett en regional projektdirektör som ska ansvara för ledningen och samordningen av den del av projektet som förverkligas i Österbottens område. Förutom Pirttiperä har man redan rekryterat och kommer att rekrytera ännu fler personer till projektbyrån.

- Det känns fint att få arbeta tillsammans i det hittills största projekt som någonsin genomförts inom social- och hälsovården i Österbotten och att få utveckla ett klient- och patientdatasystem som tillmötesgår både yrkesutbildade personers och invånarnas behov. Social- och hälsovårdspersonalen är förtjänt av ett nytt verktyg som gör att de kan använda mera tid för undersökning, bedömning och vårdåtgärder. Om vi lyckas ro det här projektet i hamn så kan vi också fördjupa samarbetet mellan social- och hälsovårdspersonalen i Österbotten, förnya olika vårdprocesser samt erbjuda medborgarna nya egenvårdsmöjligheter, säger Pirttiperä när han bes beskriva vad han förväntar sig av sin nya arbetsuppgift.

Pirttiperä har arbetat som direktör för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5) från och med början av år 2008. Han tar tjänstledigt från sitt eget jobb för den tid då han leder det här projektet.

23.01.2020 Redaktion_Toimitus