Två veckors frivillig karantän rekommenderas igen då man återvänder till Finland från Österrike, Slovenien och Schweiz. Gränskontrollen vid de inre gränserna mellan Finland och länderna i fråga återinförs. Begränsningarna träder i kraft 27.7.2020.

I dessa länder har antalet sjukdomsfall ökat sedan den föregående värderingen i  början av juli.  Stadrådsbeslutet gäller till 25.8.2020.

Finland tillåter fortfarande alla resor till Finland från de Europeiska länder där förekomsten av COVID19-fall är på tillräckligt låg nivå. Man kan resa till dessa länder utan att stanna i frivillig karantän då man återvänder till Finland. Det här gäller även sjukhusbesök.

Sjukhusbesök utan karantän tillåts då man återvänder till Finland från följande länder (uppdaterats 27.7.2020): Island, Lettland, Litauen, Norge, Danmark, Estland, Nederländerna, Andorra, Belgien, Italien, Grekland, Cypern, Liechtenstein, Malta, Tyskland, San Marino, Norge, Slovakien, Ungern och Vatikanstaten. 

Sjukhusbesök tillåts alltså inte om man inom de senaste 14 dygnen återvänt till Finland från ett land som inte är med på ovannämnda listan.

Regeringen gör en ny bedömning av behovet av och omfattningen av reserestriktionerna om cirka två veckor.

Aktuell information angående resande mellan olika länder finns att läsa på utrikesministeriets sidor.

28.07.2020 redaktion_toimitus