Telefonväxeln 06 213 1111 fungerar nu igen.

Uppdatering 30.6 kl. 15.40: Utredning av problemet har gjorts. Vi ska ge tilläggsuppgifter imorgon.

Uppdatering  29.6 kl.19.05: Problemet i data-och telefontrafiken är nu över.

Vasa centralsjukhus telefon- och datatrafik har drabbats av störningar på måndageftermiddagen. Vi håller på att meddela om situationen via vår Twitter: https://twitter.com/vcs_vks

Felet utreds som bäst.

I nödsituation ta kontakt till nödnumret 112 eller  till riksomfattande jourhjälpen på nummer 116 117.

 

30.06.2020 Redaktion_Toimitus