Vasa centralsjukhus konstprogram presenterades för sjukvårdsdistriktets styrelse den 23 november. I konstprogrammet fastställs mål och teman för den konst som ska placeras i H-byggnaden som ska stå klar år 2022.

Nästan på alla sjukhus i Finland har man i form av konstprogram tagit i beaktande hur konst och kultur påverkar människors hälsa och välbefinnande. Nu har också Vasa centralsjukhus fått sitt första konstprogram som ska ligga till grund för konsten i H-nybyggnationen. Genom att göra utrymmena så trivsamma som möjligt med hjälp av konst visar man respekt för både dem som arbetar på sjukhuset och för dem som besöker sjukhuset. Konsten på sjukhuset bidrar till att främja tillfrisknandet och välbefinnandet i arbetet.

Anställda och klientrådet fick också delta i uppgörandet av konstprogrammet

Konstprogrammet för H-nybyggnationen har utarbetats av Frei Zimmer Ab som valdes till konstkoordinator på våren 2020. Arbetet med konstprogrammet styrdes av en konstarbetsgrupp med Monica Sirén-Aura som ordförande.

- Arbetet som ordförande för konstarbetsgruppen har varit ett av de mest positiva uppdrag jag haft under hela  min politiska bana. Arbetsgruppen har jobbat bra och alla har varit motiverade att få ett så bra resultat som möjligt inom de givna ramarna. Att jobba med människor som är professionella och inriktade på att hitta maximalt goda lösningar har varit en glädje, jag är otroligt glad att vi nu kommit så här långt.

I höst har sjukhusets personal och klientråd också fått ge sin syn på utkastet till konstprogrammet men också på konst som i allmänhet används i sjukhusmiljöer. Personalen ville gärna också ha enskilda konstverk i de 13 personalrummen i H-nybyggnationen.

Havsmiljön återspeglas i teman och färgvärlden

Konstprogrammet för H-nybyggnationen bidrar till att stöda det kusttema som redan fastställdes i den arkitektoniska planen. Konstprogrammet är uppdelat i följande underteman som framhävs på de olika våningarna i byggnaden: hamn, laguner, strand och hav. Huvudvikten kommer att ligga på några, större konstverkshelheter och önskemålet är att konsten ska tåla tid samt beakta olika användar- och åldersgrupper. Konstnärerna ska i den mån det är möjligt väljas genom öppna portföljsansökningar, men på grund av den strama tidtabellen kan man i vissa fall välja konstnärer genom direkta val.

- Då det gäller offentliga byggnader, som ett sjukhus är, följer man ett visst mönster, det finns ett regelverk hur saker och ting skall framskrida, vad som är möjligt och inte möjligt. Konsten på vårt nya sjukhus skall spegla den österbottniska naturen med dess färgspel fördelade över hela sjukhuset. Lugnet finns i naturen, färgerna finns i naturen och konsten läker och skapar ett välbefinnande. Nu har vi själva programmet klart och nu följer verkställandet. Det ser jag fram emot, säger Sirén-Aura.

I konstprogrammet fastställs också en budget på 300 000 euro som är till för konsten i H-nybyggnationen.

Bekanta dig med konstprogrammet. (pdf-fil, icke tillgänglig format)

18.12.2020 redaktion_toimitus