Vid årsskiftet drabbades Vasa centralsjukhus akutintag av anhopningar som försvårade verksamheten. Orsaken till anhopningarna var det stora antalet patienter och bristen på enheter som kunde ta emot patienter för fortsatt vård. Åtgärder vidtogs omedelbart för att rätta till situationen. Vi beklagar det besvär som anhopningarna förorsakade patienter och anhöriga. Vi tackar personalen för att den trots utmaningar gjorde allt den kunde i den olyckliga situationen

Enligt den redogörelse som styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt får ta del av vid sitt sammanträde på måndagen den 20 januari 2020 tog akuten mot 20 procent fler patienter mellan 23.12.2019 och 7.1.2020 än under motsvarande tid ifjol. Dessutom fick akuten 30 procent fler samtal än under motsvarande tid ifjol. Situationen försvårades också av att man inte kunde hitta fortsatta vårdplatser för patienterna på akuten.

I framtiden kan liknande situationer tyvärr uppstå igen i och med de rekryteringsutmaningar som man har inom hälso- och sjukvården. Därför har man vid centralsjukhuset omedelbart börjat planera förebyggande åtgärder. För att man ska kunna undvika dylika anhopningar i framtiden måste man på regional nivå gå in för att planera verksamheten i god tid före semestertider. Den här förebyggande planeringen  kräver också att primärvården, socialvården och den specialiserade sjukvården i Österbotten samarbetar och kan föra en öppen dialog.

17.01.2020 Redaktion_Toimitus