De mest kritiska patientdatasystemen kunde tas i bruk under samma kvällen.

De störningar som drabbade Vasa centralsjukhus data- och telefontrafik i måndags berodde på ett misstag som gjordes i en serversal, vilket resulterade i omfattande nätrelaterade störningar. Under dessa störningar fungerade exempelvis varken patientdatasystemet eller telefonförbindelserna.

- Arbetet för att åtgärda problemet kom igång omedelbart. Själva nätverksproblemet kunde åtgärdas snabbt, men belastningen på nätverket ledde till att en del av servrarna slogs av, vilket igen störde driften. De mest kritiska patientdatasystemen kunde tas i bruk kl. 18.40 på måndagskvällen, berättar Vasa centralsjukhus IT-direktör Pia Haglund.

Under störningen övergick organisationen till att använda egna reservsystem. Således äventyrades inte säkerheten i vården och patienterna kunde ges vård.

- Vi tar lärdom av det mänskliga misstaget och kommer att förbättra störningstoleransen i serversalarna. I framtiden kommer våra experter att vidta dylika åtgärder i par för att vi ska undvika motsvarande händelser, säger Haglund.

01.07.2020 Redaktion_Toimitus