WHO har gett det nya viruset som orsakade den coronavirusepidemi som började i Kina namnet COVID-19. I Kina har antalet patienter som drabbats av epidemin jämt tilltagit under de senaste veckorna, men antalet fall har under den senaste veckan ändå minskat en aning.

Utanför Kina så förekommer det fortfarande tämligen få coronavirusfall och dessa fall har i allmänhet haft en direkt koppling till Kina. I de europeiska länderna har man bara konstaterat några enskilda fall. I Finland har man tillsvidare bara haft ett bekräftat fall i Lappland.

Med epidemiområde avses områden där det förekommer omfattande smittkedjor. För tillfället räknas Fastlandskina, Iran, Sydkorea och regionerna Veneto, Lombardiet, Piemonte och Emilio-Romagna i Italien som epidemiområde.

Sannolikheten för att drabbas av en coronavirusinfektion i Finland är fortfarande ytterst låg. Men om en patient vistats i epidemiområdet inom 14 dygn innan symptomen började bör man misstänka att patienten drabbats av en coronavirusinfektion. En misstanke förutsätter alltid alltså att patienten vistats i epidemiområdet eller varit i närkontakt med en bekräftad coronaviruspatient. Det andra kriteriet är att patienten uppvisar symtom som passar in på coronaviruset: feber med symtom på luftvägsinfektion (och/eller hosta, andningssvårigheter) och/eller lunginflammation.

Om man på basis av ovanstående kriterier misstänker att man drabbats av en coronavirusinfektion så ska man först alltid ringa den egna hälsocentralen.

Läs dessutom de anvisningar som gavs i det föregående meddelandet:

Vad ska man göra om man misstänker att en person smittats av coronaviruset?

Om man misstänker att någon har drabbats av coronaviruset ska man alltid första ringa den egna hälsocentralen (måndag–fredag kl. 8.00-15.00), för att vårdpersonalen ska kunna bedöma infektionsrisken. Om symtomen och den eventuella exponeringen stöder diagnosen tar hälsocentralläkaren kontakt med Vasa centralsjukhus för mera omfattande anvisningar. Det här är viktigt för att det misstänkta fallet ska kunna tas direkt till centralsjukhusets luftisolerade rum på akuten, och inte ska komma in via sjukhusets allmänna utrymmen.

Om misstanke väcks utanför tjänstetid (måndag–torsdag kl. 15.00-8.00 och fredag kl. 15.00–måndag kl. 8.00) ska patienten ringa till centralsjukhusets akutpoliklinik:

  • Främst ska man ringa numret 06 213 1310 eller 06 213 1001

Hur kan man skydda sig mot coronaviruset?

Smitta kan förebyggas genom en god hand- och hosthygien:

  • Tvätta händerna med vatten och tvål
  • Använd handdesinfektionsmedel
  • Hosta i en näsduk eller i ärmen, inte mot andra människor eller i handflatan

Mer information får du på THL:s sidor:

25.02.2020 Redaktion_Toimitus