Ministrarna Krista Kiuru och Thomas Blomqvist besökte Vasa centralsjukhus på tisdagseftermiddagen den 1 september 2020 för att berätta om den pågående social- och hälsovårdsreformen. Det arrangerade informationsmötet som i huvudsak var riktat till kommunernas förtroendevalda och aktörer inom social- och hälsovårdssektorn var en del av den landskapsturné som den ministerarbetsgrupp som leder social- och hälsovårdsreformen gör under augusti–september månad. Ministrarna kommer att besöka sammanlagt 22 regioner för att berätta och diskutera om de mål som uppställts för social- och hälsovårdsreformen och om det utkast till regeringsproposition som för närvarande är på remiss.

Informationsmötet öppnades av direktören för Österbottens välfärdssamkommun Marina Kinnunen och Korsholms kommundirektör  Rurik Ahlberg, som i sina anföranden representerade den nya, frivilliga välfärdssamkommunen samt den verksamhet som blir kvar i kommunerna efter reformen. Kinnunen inledde sitt anförande med att visa en vit, tom botten som på ett verkningsfullt sätt avbildade utgångsläget för den nya samkommunen.  
– Vi i Österbotten börjar nu bygga en ny organisation från ett tomt blad, sade Kinnunen.
I sitt anförande tog Kinnunen ställning till i synnerhet finansieringen i social- och hälsovårdsreformen, med vilken man inte alls är nöjd med i Österbotten.  
– Vi får inte bli straffade för att vår befolkning mår bra. Man borde redan från början kunna beakta att vår befolkning mår bra och ge oss uppmuntran i stället för att straffa oss för det. Finansieringen för Österbotten måste fås i skick för att vi ska kunna fortsätta göra ett bra jobb. 
Ahlberg lyfte fram tvåspråkigheten och skärgården som några av de särdrag som vi har i Österbotten och som borde beaktas bättre i finansieringen. En genuint tvåspråkig service för med sig ökade kostnader. 
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru samt ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist redogjorde i sina anföranden för tyngdpunkterna i social- och hälsovårdsreformen samt vårdslandsskapslagen och den regionala indelningen och de förvaltningsfrågor som fastställs i vårdlandskapsstrukturlagen. Enligt lagutkastet kommer de nuvarande 195 social- och hälsovårds-organisationerna samt de 22 räddningsverken bli 21 vårdlandskap, och därtill fungerar Helsingfors stad och HUS som egna helheter.  Verksamheten i vårdlandskapens regi inleds 1.1.2023.  

Efter ministrarnas anföranden fick också publiken framföra ställningstaganden och frågor till ministrarna. Bland annat Korsnäs kommundirektör Christina Båssar, Österbottens räddningsverks räddningschef Tero Mäki, Vasas stadsdirektör Tomas Häyry samt Närpes kommundirektör Mikaela Björklund tog tillfället i akt.  

En upptagning av informationsmötet kan ses på social- och hälsovårdsministeriets Youtube-kanal.  Anförandena börjar 28:13 minuter in i upptagningen.   

 

02.09.2020 redaktion_toimitus