På måndagen den 26 oktober 2020 utsåg Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse nio nya direktörer.

De nu valda direktörerna kommer att ansvara för såväl förvaltningen i samkommunen, de övergripande administrativa tjänsterna i organisationen som för resurserna inom vårdarbetet. I enlighet med styrgruppens förslag valde styrelsen följande personer till dessa tjänster:

  • till tjänsten som förvaltningsdirektör: Juha Post, jurist och ekonomie magister
  • till tjänsten som HR-direktör: Ann-Charlott Gröndahl, ekonomie magister 
  • till tjänsten som ekonomidirektör: Lena Nystrand, ekonomie magister
  • till tjänsten som kommunikationsdirektör: Petra Fager, filosofie magister
  • till tjänsten som kvalitetsdirektör: Mari Plukka, sjukskötare (högre högskoleexamen), doktorand
  • till tjänsten som strategidirektör: Mats Brandt, doktor i administrativa vetenskaper
  • till tjänsten som chefsöverläkare: Peter Nieminen, specialistläkare
  • till tjänsten som chefsöverskötare: Marjo Orava, magister i hälsovetenskaper
  • till tjänsten som socialdirektör: Carina Nåhls, politices magister

De nya direktörerna inleder sin tjänstgöring på deltid redan i november och övergår till att sköta sina respektive tjänster på heltid när verksamheten i välfärdssamkommunen inleds i början av år 2022. Styrelsen har redan tidigare valt Marina Kinnunen till direktör för Österbottens välfärdssamkommun samt Pia-Maria Sjöström, Erkki Penttinen och Leif Holmlund till sektordirektörer. 

 

26.10.2020 Redaktion_Toimitus