På tisdagen tog man 215 coronaprover i Vasa sjukvårdsdistrikt. Antalet tester har tilltagit kraftigt i augusti.

Senaste veckoslut konstaterade man 5 nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. En del av fallen har en koppling till en pub i Vasa. Det verkar som att ifrågavarande smittfall skulle härstamma från Österbotten, eftersom inga av de smittade personerna har vistats i något riskområde. En av de smittade är anställd på centralsjukhuset. De utsatta på arbetsplatsen har klarlagts, och 13 personer har försatts i karantän. Ingen patient har konstaterats ha blivit utsatt för smittan.

Provtagningen skapar anhopningar både på provtagningen och laboratorier

Man tar alltid ett coronavirusprov om man på basis av symtomen har anledning att misstänka att personen har smittats av coronaviruset. Typiska symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk samt smak- och luktbortfall, i vissa fall även magsymtom såsom diarré.  Prover tas förutom på centralsjukhuset även på privata läkarstationer. De prover som tas på privata läkarstationer syns inte i sjukvårdsdistriktets statistik. Centralsjukhusets coronaprovtagning är belägen i nära anslutning till akuten och merparten av proverna tas utomhus. Dessutom finns det en provtagningsbil som kör runt i sjukvårdsdistriktet, men prover tas även på laboratoriet i Jakobstad, på Korsholms hälsovårdscentral och på laboratoriet i Kristinestad.

I och med att testantalet nu ökat kraftigt i hela landet så har de laboratorier som undersöker prover anhopats. I och med det så tar det nu längre än tidigare att få svar på proverna. Dröjsmålen i svarsresultaten igen försvårar bekämpningen av smittspridningen.

För närvarande drabbas människor även av många andra lindriga luftvägsinfektioner som orsakas av andra virus. Om man bara har lindrig snuva, utan några av de ovan nämnda symtom som är typiska för coronaviruset, lönar det sig att följa med sina symtom i några dagar. Men om symtomen blir värre eller förlängs så är det skäl att söka sig till en coronaprovtagning. Även om man bara har lindriga symtom så är det skäl att söka sig till en coronaprovtagning om man inom två veckor vistats i ett riskområde (de flesta länder) eller vet sig ha blivit utsatt för coronaviruset (närkontakt med en person som konstaterats ha drabbats av coronaviruset).

19.08.2020 Redaktion_Toimitus