Personalen i Österbottens välfärdssamkommun förstärktes med tre nya sektordirektörer.

Idag på måndagen den 28 september 2020 valde Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse Pia-Maria Sjöström (specialistläkare i barnsjukdomar) till välfärdssamkommunens direktör för sektorn för barn, unga och familjer, Erkki Penttinen (magister i samhällsvetenskaper) till direktör för sektorn för personer i arbetsför ålder samt Leif Holmlund (magister i hälsovetenskaper) till direktör för sektorn för äldre personer. 

Sektordirektörerna börjar i sitt arbete 1.10.2020. Till slutet av år 2020 sköter de sina tjänster på halvtid vid sidan av sina egna nuvarande arbeten och år 2021 sköter de sina tjänster enligt en separat överenskommen arbetstidsprocent. Den nya samkommunen inleder sin verksamhet i början av år 2022, och då sköts tjänstgöringen på heltid.

Med iver mot nya utmaningar

Pia-Maria Sjöström som valdes till sektordirektör för barn, unga, och familjer väntar med iver och intresse på det konkreta arbete som förberetts länge.

– Jag är glad och tacksam för förtroendet. Nu ser jag närmast fram emot att bekanta mig med verksamheterna i de olika kommunerna.

Även Erkki Penttinen som valdes till sektordirektör för personer i arbetsför ålder hänvisar till betydelsen av det arbete som redan har gjorts. 

– Vi är många som tillsammans har arbetat för det här i flera år. Det arbete som gjorts får inte gå förlorat eller lämnas på hälft. Tillsammans kommer vi som nu blivit nya kollegor att gripa an utmaningen, säger Penttinen.

Också Leif Holmlund som valdes till sektordirektör för äldre personer är redo och ivrig att ta sig an de utmaningar som väntar i hans nya arbete.

– Intervjuprocessen med alla sina mellanfaser var spännande, men nu känner jag mig lättad och glad för att jag får en möjlighet att vara med och bygga upp en ny välfärdssamkommun tillsammans med järnhårda proffs som alla arbetar för att österbottningarna ska må bra.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse föreslår att fullmäktige förutom att välja ovanstående personer till direktörstjänsterna även ska inrätta följande tjänster för den nya samkommunen: en tjänst som chefsöverläkare, en tjänst som chefsöverskötare, en tjänst som socialdirektör, en tjänst som strategidirektör och en tjänst som kvalitetsdirektör samt sex tjänster för verksamhetsområdesdirektörer. Målet är att hela ledningsgruppen för Österbottens välfärdssamkommun ska vara rekryterad innan utgången av innevarande år.

28.09.2020 Redaktion_Toimitus