På tisdagen den 30 juni offentliggjorde statsrådet sitt beslut om hur det statliga stöd som beviljas för finansiering av social- och hälsovårdsprojekt ska fördelas enligt landskap. Österbotten har redan en klar plan för hur de dryga 9 miljoner euro ska användas.

Potten på nio miljoner ska fördelas på två stora projekthelheter: ett program för framtidens social- och hälsocentral och ett program för en strukturreform. Cirka 6,5 miljoner euro av den totala summa som beviljades Österbotten ska användas för att genomföra ett strukturreformsprojekt som är indelat i fyra temaområden.

- I det första temaområdet betonas beredningen av Österbottens frivilliga välfärdsområde. Arbetet som legislativt ligger i linje med social- och hälsovårdsreformen ska också bidra till att få landskapet att uppnå de mål som uppställts för reformen, berättar projektchef Jenny Björndahl-Öhman från Vasa sjukvårdsdistrikt.

Vasa sjukvårdsdistrikt agerar som administrativ organisation i Österbotten för de bägge projekt som beviljades statligt stöd. I anslutning till strukturreformsprojektet fungerar Vasa sjukvårdsdistrikt dessutom som administratör för ett samprojekt där fyra sjukvårdsdistrikt tillsammans ska utveckla en kundbetjäningscentral. Inom ramen för projektet ska man utveckla en verksamhetsmodell och en datateknisk miljö för kundbetjäningscentralen.

- Österbotten medverkar förutom i dessa två stora projekthelheter även i ett pilotförsök som förvaltas av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, där man ska utveckla ett kompetens- och stödcentrum för västkusten. Vårt mål är att skapa en enhetlig modell och ett enhetligt kunskapsunderlag för ledningen, serviceproduktionen och styrningen, säger Björndahl-Öhman.

Stödet till social- och hälsocentralen används för att utveckla det förebyggande arbetet

I den nationella social- och hälsovårdsreformen betonar man att de nuvarande tjänsterna, i synnerhet på basnivån, måste bli bättre. De cirka 2,6 miljoner euro som beviljades Österbotten för projektet Framtidens social- och hälsocentral ska i linje med de nationella målen användas för att utveckla de lokala tjänsterna. I projektet vill man i synnerhet skapa förebyggande tjänster som kan erbjudas till familjer med låg tröskel.

- I Österbotten kommer man i det här projektet att framförallt sträva efter att se till att familjer har tillgång till tjänster i rätt ögonblick men också förbättra de tjänster som erbjuds till familjer med hjälp av en s.k. familjecentermodell. {0>Myös digitaalisen palveluohjauksen kehittäminen yli sektorirajojen kuuluu hankkeen suunnitelmiin, sanoo projektipäällikkö Pia Vähäkangas Vaasan sairaanhoitopiiristä.<}100{>Dessutom planerar man att utveckla den sektorövergripande, digitala servicehandledningen, säger projektchef Pia Vähäkangas från Vasa sjukvårdsdistrikt.

I Österbotten är man mycket belåtna med statsrådets beslut. Med den beviljade finansieringen kan man förbättra tjänsterna och strukturerna samt omsätta de upprättade utvecklingsplanerna i praktiken under de närmaste åren.

01.07.2020 Redaktion_Toimitus