Österbottens coronasamordningsgrupp gav en stark rekommendation om att privata tillställningar för över 10 personer inte ska ordnas, och vädjade även till regionförvaltningsverket om att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 10 personer ska förbjudas. På fredagen fattade regionförvaltningsverket beslutet. Dessutom rekommenderar man att äldre och personer i riskgrupper ska skyddas genom att besök på enheter inom äldrevården ordnas i personens eget rum.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på torsdagseftermiddag den 9 oktober. Gruppen utfärdade nya starka rekommendationer för att dämpa spridningen av coronaepidemin. Dessutom vädjade gruppen till regionförvaltningsverket som har rätt att inför regionala begränsningar gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Gruppen framförde en önskan om att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 10 personer ska förbjudas i hela sjukvårdsdistriktet. Med offentliga tillställningar avses exempelvis konserter, biografföreställningar, bolagsstämmor och idrottstävlingar. Med allmänna sammankomster avses exempelvis demonstratrationer på offentliga platser.

På Regionförvaltningsverkets webbplats kan du läsa mer om beslutet som fattades på fredagen: Beslut om begränsning av sammankomsterna till tio personer för Vasa sjukvårdsdistrikts område.(Länken har gått ur bruk och tagit bort.) Begränsningarna är i kraft 12.10 - 31.10.2020.

Dessutom går Österbottens coronasamordningsgrupp ut med en stark rekommendation om att man heller inte ska ordna privata tillställningar för över 10 personer.

Enligt gruppen måste äldre personer och personer i riskgrupper iakttas synnerligen omsorgsfullt, eftersom coronavirusepidemin redan har börjat sprida sig till dessa grupper. Gruppen rekommenderar att inomhusbesök på enheter inom äldrevården strikt ska ordnas i den boendes eget rum och inte i de allmänna utrymmena.

Dessutom påminde gruppen om de starka rekommendationer som berör användningen av ansiktsmasker och iakttagande av säkerhetsavstånd, men även om att man inte ens med lindriga symtom ska besöka allmänna lokaliteter för att inte utsätta andra för en eventuell smitta.

Följande personer deltog i det sammanträde som den av Vasa sjukvårdsdistrikt tillsatta coronasamordningsgrupp höll på torsdag den 8 oktober: VSVD, direktör Marina Kinnunen (ordförande); VSVD, chefsöverläkare Peter Nieminen; VSVD, infektionsöverläkare Juha Salonen; Vasa, stadsdirektör Tomas Häyry; Ledande överläkare och ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar, Vasa hälsocentral Heikki Kaukoranta; Kommundirektör Gun Kapténs; Kust-Österbottens samkommun för social- och primärvård (K5), direktör Jarkko Pirttiperä; NTM, direktör Timo Saari; THL, Tuula Hannila-Handelberg; Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Regionförvaltningsöverläkare Miia Kaartinen samt VSVD, Päivi Berg som fungerar som gruppens sekreterare.

21.05.2021 Redaktion_Toimitus