Övergången till full beredskap kommer endast att ha en begränsad inverkan på andra verksamheter vid centralsjukhuset. I påsk fungerar centralsjukhusets samjour som tidigare, det vill säga dygnet runt. Även förlossningar genomförs normalt, dygnet runt.

Vid Vasa centralsjukhus fortsätter de flesta verksamheterna som vanligt. Exempelvis funktionerar poliklinikerna näst intill normalt fortsättningsvis:

- Vi vårdar sjukdomar och besvär som tidigare, särskilt när besvären är brådskande eller är viktiga att sköta i hänsyn till hälsan eller funktionsförmågan. Naturligtvis vårdas även patienter över 70 år och individer tillhörande riskgrupper normalt med försiktighetsåtgärder. Potentiella Corona patienter behandlas och undersöks på sjukhuset helt separat från andra patienter, säger Peter Nieminen, chef för operativa ansvarsområdet.

Din läkare kommer att bedöma behovet av ett polikliniskt besök

 

Huvudsakligen är alla besök av anhöriga/vänner på sjukhuset fortfarande förbjudna, men besök av släktingar till en patient i kritiskt tillstånd kan vara tillåtna.

Alla bör också själv bedöma om de kan komma till sjukhuset som patient, vare sig man tillhör riskgruppen eller inte. Vid icke brådskande fall bör du inte komma till sjukhuset, om du lider av symtom på inflammation i övre luftvägarna, såsom halsont. Du bör heller inte komma om du har symptom på influensa och kan ha utsatts för en coronavirusinfektion via någon som vistats utomlands, i Nyland eller varit i kontakt med en person som varit infekterad med coronaviruset. I detta fall är det skäl att skjuta upp den reserverade tiden genom att kontakta serviceenheten per telefon.

- Viktiga besök skall inte annulleras på egen hand, läkaren kommer att bedöma behovet av besöket. Vissa av de planerade besöken kan också skötas på distans. Det är viktigt att folksjukdomar behandlas trots den rådande situationen, annars kommer köerna för vård öka avsevärt. Detta i sin tur kan leda till onödig förvärrande av sjukdom, säger Nieminen.

Vid akuta besvär rekommenderas det alltid att ringa till jourtelefonen 116117 eller under arbetstid till din egen hälsovårdscentral. Du kan kontrollera öppettiderna under påsken för jourmottagningen på din egen hemkommuns webbplats. I livshotande situationer skall man alltid ringa till nödnumret 112.

 

10.04.2020 Redaktion_Toimitus