Peter Nieminen har blivit utvald till ny chefsöverläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt. Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse fattade beslutet i dag måndagen den 25.5.2020. Nieminen börjar sin nya tjänst 1.6.2020.

Sjukvårdsdistriktets styrelse motiverade sitt val med Nieminens långa, tio års erfarenhet av uppgifter som ansvarsområdeschef för sjukvårdsdistriktets operativa ansvarsområde samt med hans meriter inom stora övergångsprojekt. Styrelsen ansåg att Nieminen var den lämpligaste kandidaten för uppgiften.

– Jag har alltid upplevt mitt arbete som en kallelse, och nu kan jag utföra det i en annorlunda roll än som läkare. Det är en omfattande utmaning men jag är beredd att motta den. Min uppgift är att garantera att regionens invånare får bra och högklassig vård inom sjukhuset med omfattande jour, beskriver den nyvalda chefsöverläkaren sin sinnestämning på valdagen.

Ansökningstiden för tjänsten som chefsöverläkare var 20.3.2020 - 23.4.2020. Tre personer sökte tjänsten, och de alla uppfyllde behörighetskraven. Ansökanden kallades till intervju men en av dem meddelade före intervjun att han drar tillbaka sin ansökan. Två ansökande intervjuades för tjänsten.

Reijo Autio, föregående chefsöverläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt, gick tillbaka i tjänst som överläkare för röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus senhösten 2019. Han började som chefsöverläkare i mars 2018. Före det aktuella valet av chefsöverläkare sköttes uppgiften som tjänsteförrättande av Christian Kantola, ansvarsområdeschef för sjukvårdsdistriktets medicinska ansvarsområde och sedan början av maj 2020 av Peter Nieminen.

25.05.2020 Redaktion_Toimitus