Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar starkt att man i all fritidsverksamhet ska undvika sammankomster för över 10 personer. Österbottens coronasamordningsgrupp förlängde giltighetstiden för de rekommendationer som den avgett tidigare till den 31 oktober.

Österbottens coronasamordningsgrupp som sammanträdde på tisdagseftermiddagen den 13 oktober bedömde att coronaläget fortfarande är mycket kritiskt och att epidemin fortfarande befinner sig i en spridningsfas.

Gruppen framförde sin oro för att fritidsverksamheten nu eventuellt helt upphör, eftersom en sådan åtgärd kan få avsevärda samhälleliga, ekonomiska och sociala konsekvenser. Gruppen preciserade nu sin tidigare starka rekommendation: det är skäl att undvika sammankomster för över 10 personer, även i föreningsverksamhet och all annan fritidsverksamhet.  Redan tidigare gav Österbottens coronasamordningsgrupp en stark rekommendation om att man bör avstå från att ordna privata tillställningar för över 10 personer och vädjade till regionförvaltningsverket som sedan den 9 oktober förbjöd offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 10 personer i tre veckor.  

Gruppen vill ändå stöda motion och övrig fritidsverksamhet där man kan iaktta gällande säkerhetsavstånd och begränsningen på under 10 deltagare i lokaler som fortfarande har öppet. Gruppen vill ändå påminna om att ifall situationen förvärras måste man i regionen vid behov införa stramare rekommendationer, såsom man redan har gjort i Vasa stad som stängt sina idrottslokaler fram till den 31 oktober.

Gruppen beslutade också att förlänga giltighetstiden för sina tidigare rekommendationer till den 31 oktober 2020, dvs. exempelvis sin starka rekommendation om användning av ansiktsmask och uppehållet i praktikperioderna inom hälso-och sjukvården. Coronasamordningsgruppen tar ställning till rekommendationerna och deras giltighetstid samt till behovet av att eventuellt förlänga giltighetstiden och till behovet av att eventuellt åtstrama rekommendationerna på de kommande sammanträden. Gruppen beslutade också föreslå att kommunerna ska förlänga sina rekommendationer och begränsningar till slutet av oktober för att hela regionen ska följa en enhetlig praxis i förebyggandet av spridningen av epidemin. Det här kommer att diskuteras vid kommundirektörernas sammanträde som hålls den 14 oktober.

Österbottens coronasamordningsgrupp är en regional och tvärsektoriell myndighetsaktör med en omfattande expertis, men vars befogenheter sträcker sig till att ge rekommendationer och starka rekommendationer. Beslut om begränsningar fattas nationellt eller i kommuner eller regionalt via regionförvaltningsverket. Målet är att man regionalt ska få till stånd enhetliga beslut om praxis och tillvägagångssätt som invånarna i sjukvårdsdistriktet lättare kan följa med på följande sammanfattande webbsida: Alla rekommendationer och begränsningar som är i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikt

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Det totala antalet positiva prover: 690 (14.10)

Antalet exponerade: 2 678

Möjligheten att spåra smittkällor: svag

Incidensen i regionen (14 dygn): 330/100 00

Andelen positiva prov: 10 % under de senaste dagarna

 

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, Vasa sjukvårdsdistrikt (VSVD) ordförande

Peter Nieminen, VSVD

Juha Salonen, VSVD

Tomas Häyry, Vasa stad (Vasa)

Heikki Kaukoranta, Vasa

Gun Kapténs, Larsmo

Eeva Mäkinen, Regionförvaltningsverket

Jarkko Pirttiperä, K5

Timo Saarinen, NTM

Tuula Hannila-Handelberg, THL

Tiina Hirvioja, THL

Päivi Berg, VSVD, sekreterare

Anna Jussila, VSVD, kommunikationsplanerare

14.10.2020 Redaktion_Toimitus