Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stads social- och hälsosektor rekommenderar att all hobby- och fritidsverksamhet där flera personer samlas avbryts. Utöver det här är rekommendationen att man inte deltar i konserter, konstutställningar och andra publikevenemang. Dessa rekommendationer gäller åtminstone fram till 30.3.2020.

Vasa stad och sjukvårdsdistrikt rekommenderar också, att idrottsföreningarna och deras medlemmar avhåller sig från att delta i internationella, nationella och regionala tävlingar samt i idrottsläger till och med 30.4.2020.

– Mänskligt tänkt är det tråkigt att förberedelserna inför tävlingar på detta sätt går till spillo, men det är fråga om en mycket större sak än en enskild tävling eller ett enskilt läger; det är fråga om att avvärja en epidemi och att skydda i synnerhet de kommuninvånare som är känsliga för att smittas av coronaviruset, säger Heikki Kaukoranta, läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar

Coronavirusinfektioner konstateras i ökande takt i vårt land. Hälsovården gör sitt yttersta för att identifiera dem som insjuknat och ordna den vård som de behöver.

- Hälsovården planerar och genomför åtgärder genom vilka nya fall av smitta kan förhindras. För att målen ska nås behövs stöd av alla medborgare och organisationer. Därför vädjar vi till kommunernas invånare och organisationer att hobby- och fritidsverksamhet avbryts tillsvidare, betonar Vasa sjukvårdsdistrikts chefsöverläkare Christian Kantola.

13.03.2020 Redaktion_Toimitus