Inplanerade operationer kan inte genomföras om patienten kommit hem från utlandet de senaste 14 dygnen. Symtomfria anhöriga som inte har vistats utomlands de senaste två veckorna får besöka patienter på avdelningarna.

Den senaste tiden har det på Vasa centralsjukhus dykt upp fall där patienten återvänt från utlandet strax före en planerad operation. Centralsjukhuset rekommenderar att man undviker resor till utlandet om tidpunkten för åtgärden är mindre än två veckor efter att man kommit tillbaka från resan.

Påminnelse till anhöriga: Kom överens med personalen om besöket

Anhöriga får besöka en patient på avdelningen på vissa villkor:

  • Du följer väl besökstiderna på avdelningarna.
  • Anmäl dig i kansliet och kom överens med personalen om när du kan besöka patienten.
  • Det maximala antalet besökare är tre per två patientplatser som ligger bredvid varandra.
  • Du kommer väl ihåg att det är förbjudet att besöka avdelningen om du varit utomlands de senaste 14 dygnen. Det här gäller också resenärer som kommer till Finland från utlandet. Du får heller inte komma på besök om du har infektionssymtom.

Syftet med anvisningarna är att skydda både patienter och vårdpersonal från eventuell covid-19-smitta.

Se mer detaljerade anvisningar för besökare på Vasa centralsjukhus.

Om man misstänker att man har smittats ska man alltid första ringa den egna hälsocentralen under tjänstetid. Om man utanför tjänstetid börjar misstänka att man smittats av coronaviruset  ska man ringa till centralsjukhusets akutpoliklinik:i första hand telefonnumret 116 117.

En bedömning av symtomen kan också göras på webben på adressen omaolo.fi.

07.07.2020 Redaktion_Toimitus