Svaret på coronaprov som görs i Vasa sjukvårdsdistrikts område syns nu inom några minuter på Mina Kanta-sidor efter resultatet blivit klart.

I Vasa sjukvårdsdistrikts område gör man cirka 150–220 coronavirustest på vardagar och ett tiotal på veckoslut. Provresultatet fås för närvarande inom cirka två dygn. Hittills har negativa resultat meddelats per sms och positiva resultat per telefon. I fortsättningen kommer man att använda samma rutin, men nu kommer svaret också att synas på Mina Kanta-sidor omedelbart.

- Så här patientsäkerhetsdagen till ära känns det bra att vi kan effektivera det system som vi använder för att informera om coronaresultat – kommunikation och information utgör en av hörnstenarna för patientsäkerheten, säger chefsöverläkare Peter Nieminen på Vasa centralsjukhus.

Världshälsoorganisationen WHO har utlyst den 17 september till internationell patientsäkerhetsdag. I Finland synliggörs patient- och klientsäkerheten genom att man ordnar evenemang och lyser upp landmärken med orange belysning.

17.09.2020 Redaktion_Toimitus