De samarbetsförhandlingar som berörde hela personalen i Vasa sjukvårdsdistrikt avslutades den 6 maj. Spar- och effektiveringsåtgärder kan verkställas utan några permitteringar.

På grund av coronaepidemin  i vår har centralsjukhusets verksamhet på en del håll varit måttligare än under normala förhållanden. Samtidigt har belastningen ökat på vissa enheter. I och med att kostnaderna ökat på en del håll och klientantalet sjunkit på andra håll var man tvungen att noggrannare se över hur pandemin påverkat verksamheten och ekonomin. Styrelsen för sjukvårdsdistriktet beslutade vid sitt sammanträde den 3 april att inleda samarbetsförhandlingar som berörde hela personalen i sjukvårdsdistriktet.

- I samband med samarbetsförhandlingarna utredde man hur coronaläget har påverkat sjukhusets verksamhetsintäkter, verksamhetsvolym och personalresurser, berättar förvaltningsdirektör Juha Post.

Förberedelser har vidtagits inför hösten

Resultatet av samarbetsförhandlingarna blev att inga anställda behöver permitteras. Däremot så kommer man att genomföra vissa effektiveringsåtgärder för att säkerställa att man har tillgång till en tillräcklig personalkapacitet i höst. I och med detta så har en del av semestrarna tidigarelagts på så sätt att en del semesterdagar måste hållas senast den 14 juni. Normal icke-brådskande verksamhet har också inletts stegvis.

- Vi är nöjda med att vi inte behöver permittera någon och att de planerade semestrarna kan hållas, konstaterar Post.

25.05.2020 Redaktion_Toimitus